« Back to Glossary Index

MRP- Material Requirements Planning- system zaprojektowany w celu reagowania na zapotrzebowanie, surowce i wyroby gotowe. Zapewnia on dostępność wystarczającej ilości materiałów do produkcji, wystarczającą ilość wyrobów gotowych do dostarczenia klientom oraz najniższą ilość potrzebnych materiałów i produktów.

Wróć do słownika pojęć