« Back to Glossary Index

Machine learning – to gałąź sztucznej inteligencji, która polega na uczeniu komputera przez analizowanie danych i wyciąganie wniosków, bez wyraźnego programowania. Modele machine learning są w stanie automatycznie uczyć i poprawiać się na podstawie danych, co umożliwia im rozwiązywanie coraz bardziej skomplikowanych problemów. Zastosowania machine learning są szerokie i obejmują m.in. rozpoznawanie obrazów, prognozowanie i automatyzację procesów biznesowych. 

Wróć do słownika pojęć