« Back to Glossary Index

KPI (key performance indicator) – mierzalna wartość, która pomaga organizacjom ocenić powodzenie w osiąganiu określonych celów biznesowych. Istnieją 2 typy wskaźników KPI: wysokiego poziomu, koncentrujące się na ogólnej wydajności przedsiębiorstwa oraz niskiego poziomu, które dotyczą procesów w działach takich jak sprzedaż, marketing czy call center

Wróć do słownika pojęć