« Back to Glossary Index

Kontrola jakości (ang. quality inspection) – działania mające na celu sprawdzenie, mierzenie lub testowanie jednej lub więcej charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecyfikowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności.

Wróć do słownika pojęć