« Back to Glossary Index

Infrastruktura jako usługa (Infrastructure-as-a-service, IaaS) to krok dalej niż infrastruktura lokalna. Jest to usługa typu pay-as-you-go, w ramach której strona trzecia dostarcza użytkownikowi usługi infrastrukturalne, takie jak pamięć masowa i wirtualizacja, zgodnie z jego potrzebami, za pośrednictwem chmury, przez Internet.

Jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za system operacyjny i wszelkie dane, aplikacje, oprogramowanie pośredniczące i systemy operacyjne, natomiast dostawca zapewnia Ci dostęp do sieci, serwerów, wirtualizacji i pamięci masowej, których potrzebujesz, oraz zarządzanie nimi.

Użytkownik nie musi utrzymywać ani aktualizować własnego centrum danych w siedzibie firmy, ponieważ dostawca robi to za niego. Zamiast tego użytkownik uzyskuje dostęp do infrastruktury i kontroluje ją za pomocą interfejsu programowania aplikacji (API) lub pulpitu nawigacyjnego.

Wróć do słownika pojęć