« Back to Glossary Index

HCM (Human Capital Management) to podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które skupia się na traktowaniu pracowników jako wartościowego kapitału, którego rozwój i efektywność wpływają na sukces organizacji. HCM obejmuje różne narzędzia i procesy służące do zarządzania pracownikami, takie jak:

  1. Rekrutacja i selekcja: Procesy związane z pozyskiwaniem, oceną i zatrudnianiem nowych pracowników.
  2. Onboarding: Wprowadzenie i szkolenie nowych pracowników, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu w firmie.
  3. Zarządzanie wydajnością: Procesy związane z monitorowaniem, oceną i rozwijaniem wydajności pracowników, w celu zwiększenia ich produktywności i zaangażowania.
  4. Rozwój kariery: Zapewnienie możliwości szkoleniowych, coachingowych i rozwoju kariery, aby pomóc pracownikom osiągać cele zawodowe i rozwijać umiejętności.
  5. Zarządzanie kompetencjami: Systemy i narzędzia służące do identyfikacji, oceny i rozwijania umiejętności i wiedzy pracowników.
  6. Planowanie siły roboczej: Procesy związane z prognozowaniem zapotrzebowania na zasoby ludzkie, planowaniem zatrudnienia i identyfikowaniem luki kompetencyjnych.
  7. Zarządzanie wynagrodzeniami i benefitami: Systemy i procesy służące do opracowywania i zarządzania polityką wynagrodzeń oraz programami świadczeń pozapłacowych.
  8. Zarządzanie czasem pracy: Narzędzia i procesy służące do monitorowania i zarządzania czasem pracy, urlopami, nieobecnościami i elastycznymi systemami pracy.
  9. Zarządzanie związkami zawodowymi: Procesy związane z komunikacją i negocjacjami z związkami zawodowymi, aby dbać o interesy zarówno pracowników, jak i organizacji.

HCM (Human Capital Management) umożliwia organizacjom lepsze poznanie swoich pracowników i ich potrzeb, co przekłada się na wyższą satysfakcję, zaangażowanie i wydajność pracy. Systemy HCM są często łączone z innymi narzędziami zarządczymi, takimi jak ERP, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Wróć do słownika pojęć