« Back to Glossary Index

Gantt – wykres będący odzwierciedleniem harmonogramu prac, wykorzystywany w dziale zarządzania projektem. Ma na celu koordynację konkretnych zadań w projekcie, czyli alokację zasobów i rozmieszczenie zadań w czasie.

Wróć do słownika pojęć