« Back to Glossary Index

First In First Out (FIFO) – przy wycenie zapasów przyjmuje się założenie, że najstarsze zapasy są wysyłane lub zużywane w pierwszej kolejności.

Wróć do słownika pojęć