« Back to Glossary Index

technologia pozwalająca różnym aplikacjom (często od różnych dostawców) na komunikację między sobą – wymianę informacji i informowanie się nawzajem o różnych ważnych zdarzeniach.

Wróć do słownika pojęć