« Back to Glossary Index

EAI (Enterprise Application Integration) to strategia łączenia różnych aplikacji biznesowych w celu współdzielenia danych i funkcji. Umożliwia efektywną wymianę informacji między systemami, automatyzuje procesy oraz eliminuje redundancję danych. Dzięki EAI, organizacje zyskują lepsze zarządzanie, kontrolę i optymalizację swoich zasobów IT. Kluczowe technologie EAI to: web serwisy, middleware oraz API. EAI przyczynia się do wzrostu produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wróć do słownika pojęć