« Back to Glossary Index

Dwustopniowa inwentaryzacja ciągła pozwala często na usprawnienie spisów z natury. W powiązaniu z analizą ABC wg zadanych kryteriów, zwykle jest to wartość obrotów poszczególnych pozycji, losowane są pozycje z każdej z klas do sprawdzenia w poszczególnych magazynach. Wynik weryfikacji wprowadzany jest do systemu, gdzie następuje porównanie ze stanem księgowym. Jeśli odchylenie nie przekracza dopuszczalnego limitu dla danej klasy, to stan sprawdzony jest akceptowany. W przeciwnym przypadku następuje uściślenie stanu pozycji i podejmowana jest procedura wyjaśniająca rozbieżności.

Wróć do słownika pojęć