« Back to Glossary Index

Proces konwersji informacji z postaci fizycznej, takiej jak tekst, obrazy, dźwięk czy filmy, do postaci cyfrowej, czyli zestawu danych binarnych (zer i jedynek), które mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane za pomocą systemów komputerowych.

Digitalizacja jest kluczowym krokiem w przekształcaniu tradycyjnych metod przechowywania i przetwarzania informacji w nowoczesne, oparte na technologii cyfrowej. Głównym celem digitalizacji jest zwiększenie wydajności, dostępności oraz możliwości analizy i wykorzystania danych. Proces ten umożliwia również integrację różnych systemów i technologii, co prowadzi do lepszej współpracy, komunikacji i wymiany informacji.

Wróć do słownika pojęć