« Back to Glossary Index

mechanizm CRM odnajdujący dane podobne wg określonych wcześniej założeń np. o takiej samej nazwie firmy. Zadaniem mechanizmu jest łączenie danych na różne sposoby oraz ewentualne tworzenie listę podobieństw i rozbieżności.

Wróć do słownika pojęć