« Back to Glossary Index

Business Process Management – BPM – koncepcja wykonywania czynności w programie zgodnie z procesem składającym się z określonych operacji następujących po sobie wg określonej kolejności. BPM dzięki procesowemu podejściu umożliwia łatwe określanie postępu pracy nad jakąś operacją lub zleceniem.

Wróć do słownika pojęć