« Back to Glossary Index

Zawansowane planowanie i harmonogramowanie stosowane przy planowaniu logistyki i produkcji w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym. APS często generuje i pozwala na ocenę różnorodnych scenariuszy, z których jeden jest wybierany jako plan oficjalny. Pozwala także na obsługę planowania w czasie rzeczywistym oraz obsługę funkcji ATP (Available To Promise) – dostępne do rozdysponowania i CTP (Capable To Promise) możliwe do zrealizowania. Podstawowe składowe APS to zwykle:

  • planowanie finansowe,
  • planowanie materiałowe z minimalizacją poziomu zapasów,
  • planowanie produkcyjne z uwzględnieniem dostępności zasobów produkcyjnych,
  • harmonogramowanie produkcji,
  • planowanie transportu

źródło : Humansoft.pl

Wróć do słownika pojęć